“Etiken måste ta större plats i Coronastrategin”

Hur stämmer den förda politiken under covid-19-pandemin med de etiska principer som riksdagen fastställt för svensk sjukvård? De samhällsetiska aspekterna borde vägas in mycket mera aktivt i vårt fortsatta handlande, skriver Medborgarnas Coronakommissions EtikgruppDagens arena 21.10-20

https://www.dagensarena.se/opinion/etiken-maste-ta-storre-plats-coronastrategin/

Comments are closed.