“Stockholmshem tränger sig före i vårdkön”

Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att vård ska bedrivas efter behov och på lika villkor. Varför ska just kommunägda Stockholmshems anställda ha förtur till kliniker där andra väntar på sin tur? 
Ta ert samhällsansvar och avbryt upphandlingen, skriver forskaren John Lapidus
16.10-20

https://www.expressen.se/debatt/stockholmshem-tranger-sig-fore-i-vardkon/

Comments are closed.