”Ska stora bolag få ta över primärvården?”

Vi ser nu en utveckling där beslut om vinstmaximering och aktieutdelningar kan bli styrande i primärvården, och avgörande beslut fattas i bolagsstyrelser snarare än i politiska och professionella sammanhang. Det skriver flera debattörer.

https://www.svd.se/ska-stora-bolag-fa-ta-over-primarvarden

Comments are closed.