Fler rapporter: Vinst i vården är dåligt och dyrt

”Ännu fler rapporter visar att vinst i vården är dåligt och dyrt”, skriver Jan Wiklund på bloggen Gemensam. Rapporterna sammanfattas i en artikel i Läkartidningen av Inge Axelsson, professor och överläkare vid Mittuniversitetet och Östersunds sjukhus.  Läs mer: http://gemensam.wordpress.com/2012/01/28/annu-fler-rapporter-visar-att-vinst-i-varden-ar-daligt-och-dyrt/

One response to “Fler rapporter: Vinst i vården är dåligt och dyrt

  1. Jag tycker absolut att vinsten i vården är dåligt och dyrt för samhället! Bra tips. Tack för länken, Andreas

Leave a Reply to Arvid Vinst Cancel reply