Gäller hälso- och sjukvårdslagen?

Regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi (S) har lyft bort frågan om etableringsfrihet och obligatoriskt vårdval från Välfärdsutredningen efter påtryckningar från Alliansen, Sverigedemokraterna och kommersiella intressen.

Professor Göran Dahlgren kritiserar detta i denna debattartikel.

Comments are closed.