GV Göteborg

I Göteborg satsade vi 2013 på att vara med och bygga upp Folkkampanj för Gemensam Välfärd, som fortsatt att arbeta fram till idag. Vi har under dessa år arrangerat ett antal välbesökta föredrag och seminarier om vinstdrift i vården, skolan, New Public Management, privata sjukvårdsförsäkringar och sjukvård m m. Under perioden har vi arrangerat två större manifestationer på Gustav Adolfs torg som vi upplevt som mycket framgångsrika.

Skicka ett mail till hakan[at]sundbergs.net om du vill vara med.

Leave a Reply