Stöd oss

Så stöder du Gemensam Välfärd (nationellt, utanför Stockholm)

Bäst är naturligtvis om du engagerar dig i någon av våra lokalgrupper, eller startar en ny sådan om det inte finns någon på din ort. Du kan också stödja oss ekonomiskt genom att sätta in en slant på pg 44 50 85-4. Vi jobbar ideellt men det behövs ju hela tiden pengar till hemsida, trycksaker, porton osv.

Så stöder du GV Stockholm (genom medlemskap eller bidrag)

Du kan bidra till att vårt budskap når ut! Som aktiv medlem eller kanske genom att bidra ekonomiskt, till att börja med. Gemensam Välfärds påverkan hänger på medlemmars insatser och bidrag. Vi jobbar helt ideellt, men för kampanjer mm behöver vi pengar!

Bli medlem genom att sätta in årsavgiften på:

  • pg 476382-7 eller bg 307-8136
  • Ange alltid – även om du betalar via internetbank – namn, mejladress/telefon och ordet ‘avgift’.
  • Förvärvsarbetande: 200 kr/år. Icke förvärvsarb: 150 kr/år. Organisationer: 1000 kr/år.
  • Maila även dina kontaktuppgifter till mvillner(at)gmail.com som har hand om medlemsregistret.

Du kan förstås också ge ett engångsbidrag om du vill: Betala valfri summa till nummer enligt ovan och ange ”ej medlem”.

Leave a Reply