Tribunal – rättigheter i vården?

Den 8 dec på ABF-huset – Sveavägen 41

Patienten har blivit kund, vilket lett till olika förändringar i vården. Debatt och kritik har i stort sett uteblivit och tystnad råder bland personal och patienter. Kom och debattera!

Vi är upprörda över avsaknaden av yttrandefrihet i Kina och Etiopien. Men finns det någon yttrandefrihet för vårdpersonal i Sverige?

Moderator: Kajsa Ekis Ekman

PROGRAM

10.00-12.00
Lyssna till, eller tysta den inre rösten. Mellan rädsla och professionalism.
Medverkande:
– Lasse Ekstrand, docent sociologi.
– Bengt Järhult, distriktsläkare.
– Jan Halldin, läkare socialmedicin.

13.00-16.00
Får äldre och dementa den vård de behöver?
Medverkande:
Stina-Clara Hjulström, sjuksköterska och ordförande i Demensförbundet.

Edna Alsterlund,är journalist, föreläsare och författare till boken Den längsta ronden. Åren 1996-2003 vårdade Edna Alsterlund sin make, förre världsmästaren i tungviktsboxning Ingemar ”Ingo” Johansson, som drabbats av för tidig demenssjukdom. Edna berättar mycket öppenhjärtigt men också med mycket respekt och kärlek om hur tillvaron blir en kamp för att få livet att fungera. Hon beskriver anhörigvårdarens svåra situation och den drabbades totala utsatthet.

Yngve Gustafson, geriatriker och professor, föreläser om hur gamla människor och då särskilt demenssjuka gamla kvinnor vanvårdas i akutsjukvården. De betraktas som “Svarte Petter” dels för att vården saknar kunskaper om hur man kan behandla dem framgångsrikt och dels för att de inte är lönsamma i ett vårdvalssystem som främst gynnar friskare yngre människor.

Jannis Avramidis, vars pappa blev utsatt för vanvård på ett Caremaboende. Jannis deltog i Dokument Inifrån ”Vi gav dom vår pappa”.

Entré 40 kronor

 

Comments are closed.