Konflikten i biståndsbedömarnas roll

Biståndsbedömare

 grindvakt eller socialarbetare

Biståndshandläggarna inom äldreomsorgen slits mellan sin roll att ”hålla budget” och att bedöma äldres behov. Under senare år har denna konflikt blivit alltmer akut. Rollen som ekonomisk grindvakt tar över. Bristande ekonomiska resurser, hög arbetsbelastning, fragmentisering av verksamheten och otydliga styrinstrument är några orsaker. – Beatrice Winther, biståndsbedömare, Bromma stadsförvaltning berättar om biståndsbedömarnas arbetssituation och vad som bör göras. Eva Norman redogör för den rapport hon skrivit för Äldrecentrum; Biståndsbedömning – att vakta pengar eller bedöma äldres behov. Gun Gustafsson, vice ordförande i PROs Samorganisation i Stockholm ger sin bild av problemet.

Torsdag 22 november kl 18.00

ABF-huset, Sveavägen 41

Arrangörer: Gemensam välfärd Stockholm, PRO Stockholm och ABF Stockholm 

Comments are closed.