Author Archives: Emsheimer

Hur slår vårdval Stockholm

Den 1 december

Seminarium om vårdval Stockholm på Socialistiskt Forum den 1 december.

http://www.abfstockholm.se/socialistisktforum/

11.15 – 12.30

Hur slår Vårdval Stockholm?

Genomgång av hur Vårdval Stockholm påverkat tillgången till god vård på lika villkor. Nu planeras en rask utbyggnad av vårdvalssystem inom stora delar av sjukvården – vad kommer det att få för konsekvenser?

Medverkande:

Jan Halldin, socialmedicinare och Gunnar Ågren, tidigare chef för folkhälsoinstitutet.

Arrangör Gemensam Välfärd

Skolans likvärdighet och segregation

Söndagen den 18 november kl. 12 – 16 ; ABF Sveavägen 41, Katasalen

Program

Likvärdig utbildning i svensk grundskola – Jonas Sandqvist, undervisningsråd  -Skolverket, PISA, kvalitet och likvärdighet

Ulf Fredriksson, docent Internationell pedagogik Stockholms universitet
Segregationen i den svenska skolan

Anders Trumberg, fil. dr. strategisk planerare Örebro kommun
Likvärdighet och resursfördelning

Bo Karlsson, f.d. rektor Farsta gymnasium
Skolbolagen – motor för segregation

Sten Svensson, f.d. chefredaktör Lärarnas tidning utredare skolans likvärdighet

Paneldeltagare:

Författarna och journalisterna Kent Werne och Emma Leijnse,
Patrik Waldenström, Idéburen skola

Arrangörer: Lärarförbundet Stockholms län, Sveriges Skolledarförbund Stockholmsdistriktet, Lärarnas Riksförbund Stockholm stad, Nättidningen Skola och Samhälle, ABF Stockholm

 

Tribunal – rättigheter i vården?

Den 8 dec på ABF-huset – Sveavägen 41

Patienten har blivit kund, vilket lett till olika förändringar i vården. Debatt och kritik har i stort sett uteblivit och tystnad råder bland personal och patienter. Kom och debattera!

Vi är upprörda över avsaknaden av yttrandefrihet i Kina och Etiopien. Men finns det någon yttrandefrihet för vårdpersonal i Sverige?

Moderator: Kajsa Ekis Ekman

PROGRAM

10.00-12.00
Lyssna till, eller tysta den inre rösten. Mellan rädsla och professionalism.
Medverkande:
– Lasse Ekstrand, docent sociologi.
– Bengt Järhult, distriktsläkare.
– Jan Halldin, läkare socialmedicin.

13.00-16.00
Får äldre och dementa den vård de behöver?
Medverkande:
Stina-Clara Hjulström, sjuksköterska och ordförande i Demensförbundet.

Edna Alsterlund,är journalist, föreläsare och författare till boken Den längsta ronden. Åren 1996-2003 vårdade Edna Alsterlund sin make, förre världsmästaren i tungviktsboxning Ingemar ”Ingo” Johansson, som drabbats av för tidig demenssjukdom. Edna berättar mycket öppenhjärtigt men också med mycket respekt och kärlek om hur tillvaron blir en kamp för att få livet att fungera. Hon beskriver anhörigvårdarens svåra situation och den drabbades totala utsatthet.

Yngve Gustafson, geriatriker och professor, föreläser om hur gamla människor och då särskilt demenssjuka gamla kvinnor vanvårdas i akutsjukvården. De betraktas som “Svarte Petter” dels för att vården saknar kunskaper om hur man kan behandla dem framgångsrikt och dels för att de inte är lönsamma i ett vårdvalssystem som främst gynnar friskare yngre människor.

Jannis Avramidis, vars pappa blev utsatt för vanvård på ett Caremaboende. Jannis deltog i Dokument Inifrån ”Vi gav dom vår pappa”.

Entré 40 kronor

 

Konflikten i biståndsbedömarnas roll

Biståndsbedömare

 grindvakt eller socialarbetare

Biståndshandläggarna inom äldreomsorgen slits mellan sin roll att ”hålla budget” och att bedöma äldres behov. Under senare år har denna konflikt blivit alltmer akut. Rollen som ekonomisk grindvakt tar över. Bristande ekonomiska resurser, hög arbetsbelastning, fragmentisering av verksamheten och otydliga styrinstrument är några orsaker. – Beatrice Winther, biståndsbedömare, Bromma stadsförvaltning berättar om biståndsbedömarnas arbetssituation och vad som bör göras. Eva Norman redogör för den rapport hon skrivit för Äldrecentrum; Biståndsbedömning – att vakta pengar eller bedöma äldres behov. Gun Gustafsson, vice ordförande i PROs Samorganisation i Stockholm ger sin bild av problemet.

Torsdag 22 november kl 18.00

ABF-huset, Sveavägen 41

Arrangörer: Gemensam välfärd Stockholm, PRO Stockholm och ABF Stockholm 

Göran Dahlgren kontrar Hägglunds dimridåer

Det finns redan etiska principer i vården

Läs hans artikel i SvD:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-finns-redan-etiska-principer-i-varden_7599946.svd

Carema Memorial Day

Carema Memorial Day genomfördes den 6 oktober av Gemensam Välfärd i ABF-huset.

Sammanlagt deltog ca 60 personer och som mest 50 samtidigt närvarande.

Jenny Wrangborg läste egen poesi om svåra arbetsförhållanden och ackompanjerades av kören xtra salt.

Carl Tham framhöll bland annat att vården och liknande inte lämpar sig för vinstdrivande företag eftersom ökad vinst bara kan uppnås genom att pressa personalen eller försämra kvaliteten. I andra branscher kan man öka vinsten med expansion, en möjlighet som inte finns i vård eller skola. Han resonerade vidare om bristen på inflytande över utformandet av den privata vården.

Jannis Arvramidis berättade om förhållandena på hans pappas boende och bland annat dennes fallskador. Enligt Jannis finns inga incitament för bolagen att förbättra, för de får ju betalt ändå. Riskkapitalisternas satsningar är helt riskfria. Jannis förordade att uppdragen borde specificeras och med avdrag på ersättningen för brister i prestationen.

Anne-Marie Lindgren diskuterade bland annat ersättningssystemen som gynnar slöseri. Exempelvis får bolagen ersättning för antalet patientbesök vilket leder till att läkarna förordar fler återbesök än nödvändigt. Det vore bättre om de fick i förhållande till antalet listade patienter.

Helene Hellman Knutsson reste frågan vem som lastas vid brister (och allvarliga brister) och pekade på att det inte i första hand är utförarna som bör lastas utan de politiker (moderaterna) som gått med på villkor som möjliggör vanvård.

Kenneth Verne betonade de stora vinsterna och att hela systemet med den avknoppade vården bygger på att de ska ta in pengar. Han visade med siffror hur en verksamhet organiseras som snuddar vid bedrägeri. Det är ingen tillfällighet att det blir vanvård och några investeringar görs inte. Han förordade bland annat vinstförbund.

En kommentar kan vara att  vården faktiskt inte är konkurrensutsatt. Det är bara i ena änden den är konkurrensutsatt – nämligen uppköpet – däremot är det ingen konkurrens om faktiskt kvalitet, vilket väl är ungefär samma sak som Jannis framhöll.

Mötet avslutades med prisutdelning. Se nedan.

Se videon på ABF Play

Före lunch: http://abfplay.se/Video/Player/1360

Efter lunch:http://abfplay.se/Video/Player/1362

Arbetsgruppen har bestått av Peter Emsheimer, Gunnar Lidholm, Maylis Skogh och  Lars Taxén

Nedan vårt pressmeddelande angående prisutdelningen till bästa Caremaupplysare respektive förvillare.

 

PRESSMEDDELANDE

Nätverket Gemensam Välfärd arrangerade lördagen den 6 oktober Carema Memorial Day på ABF. Utgångspunkten var de grova missförhållanden som avslöjats vid Caremas boenden, men också hos andra privata aktörer. Syftet är att detta evenemang ska arrangeras årligen så länge som riskkapitalistbolag tillåts bedriva skattefinansierad vård- och omsorgsverksamhet.

Mötet avslutades med att årets Carema-upplysare och årets Carema-förvillare utsågs. Två årets Carema-upplysare utsågs. Först DN med motiveringen

  • För deras orädda och lysande reportage hur en omsorg driven av riskkapitaliser ser ut
  • För att DNs artiklar gjorde det möjligt för en bred allmänhet att få insyn i detta
  • För att vinst i välfärden nu ifrågasätts av allt fler

Årets andra Carema-upplysare blev Jannis Avramidis med motiveringen

  • För hans medverkan i Dokument Inifråns brutala redovisning ”Vi gav dom vår pappa”, som med skrämmande uppriktighet visar vad som händer med de mest hjälplösa när chefer får nya drivkrafter i form av miljonlöner, bonusar och aktieoptioner.

Till årets Carema-förvillare utsågs Mats Edman, chefredaktör för Dagens Samhälle, den delvis skattefinansierade ”tidningen för beslutsfattarna på den offentliga marknaden”. Motiveringen var

  • För hans förringande av Carema-skandalen: ”Carema-skandalen är en medieanka” (27 April 2012)
  • För hans angrepp på avslöjarna av Carema-skandalen: ”DN ställer sig bakom dem som ljuger om Carema-skandalen (8 Juni 2012)
  • För hans enträgna försök att desarmera vinst-frågan: ”Så blir Stefan Löfven av med vinstdebatten” (24 Augusti 2012)”

Nätverket Gemensam Välfärd: http://gemensamvalfard.se/

 

Myterna om “vinsterna” med köp och sälj kostar mycket

Reflektioner över den offentliga sjukvårdens ekonomiska system – av Hans-Göran Tiselius i Läkartidningen nr 35/2012

http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/18651/_1683.pdf

 

Vinsten fördyrar vården

Vinstkrav försämrar och fördyrar vården

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?sectionId=0&articleId=17697

Skatteparadis i Skarpnäck

”En riskkapitalfond i ett skatteparadis tog över assistansen i Skarpnäck från Stockholms kommun. Skattebetalarna fick inte ett öre – och politikerna säger att de inte visste något om affären. I dag är bolaget värt uppåt 30 miljoner kronor.”

Skriver Arbetet den 5 oktober

 

http://arbetet.se/2012/10/05/bortskankes-assistansbolag/

Webbportal ska lyfta välfärden

3 Kommentarer

2012-09-11 Nu ska välfärdsfrågorna lyftas i samhällsdebatten. Under hösten lanseras en fackligt finansierad internetportal som ska fyllas med välfärdsfakta.

Bakom satsningen står LO-distriktet i Stockholms län och organisationen Gemensam Välfärd. Tanken är att ge journalister, beslutsfattare och andra intresserade en ingång till aktuell forskning och information om välfärdsfrågor.

Läs mer här