Carema Memorial Day

Carema Memorial Day genomfördes den 6 oktober av Gemensam Välfärd i ABF-huset.

Sammanlagt deltog ca 60 personer och som mest 50 samtidigt närvarande.

Jenny Wrangborg läste egen poesi om svåra arbetsförhållanden och ackompanjerades av kören xtra salt.

Carl Tham framhöll bland annat att vården och liknande inte lämpar sig för vinstdrivande företag eftersom ökad vinst bara kan uppnås genom att pressa personalen eller försämra kvaliteten. I andra branscher kan man öka vinsten med expansion, en möjlighet som inte finns i vård eller skola. Han resonerade vidare om bristen på inflytande över utformandet av den privata vården.

Jannis Arvramidis berättade om förhållandena på hans pappas boende och bland annat dennes fallskador. Enligt Jannis finns inga incitament för bolagen att förbättra, för de får ju betalt ändå. Riskkapitalisternas satsningar är helt riskfria. Jannis förordade att uppdragen borde specificeras och med avdrag på ersättningen för brister i prestationen.

Anne-Marie Lindgren diskuterade bland annat ersättningssystemen som gynnar slöseri. Exempelvis får bolagen ersättning för antalet patientbesök vilket leder till att läkarna förordar fler återbesök än nödvändigt. Det vore bättre om de fick i förhållande till antalet listade patienter.

Helene Hellman Knutsson reste frågan vem som lastas vid brister (och allvarliga brister) och pekade på att det inte i första hand är utförarna som bör lastas utan de politiker (moderaterna) som gått med på villkor som möjliggör vanvård.

Kenneth Verne betonade de stora vinsterna och att hela systemet med den avknoppade vården bygger på att de ska ta in pengar. Han visade med siffror hur en verksamhet organiseras som snuddar vid bedrägeri. Det är ingen tillfällighet att det blir vanvård och några investeringar görs inte. Han förordade bland annat vinstförbund.

En kommentar kan vara att  vården faktiskt inte är konkurrensutsatt. Det är bara i ena änden den är konkurrensutsatt – nämligen uppköpet – däremot är det ingen konkurrens om faktiskt kvalitet, vilket väl är ungefär samma sak som Jannis framhöll.

Mötet avslutades med prisutdelning. Se nedan.

Se videon på ABF Play

Före lunch: http://abfplay.se/Video/Player/1360

Efter lunch:http://abfplay.se/Video/Player/1362

Arbetsgruppen har bestått av Peter Emsheimer, Gunnar Lidholm, Maylis Skogh och  Lars Taxén

Nedan vårt pressmeddelande angående prisutdelningen till bästa Caremaupplysare respektive förvillare.

 

PRESSMEDDELANDE

Nätverket Gemensam Välfärd arrangerade lördagen den 6 oktober Carema Memorial Day på ABF. Utgångspunkten var de grova missförhållanden som avslöjats vid Caremas boenden, men också hos andra privata aktörer. Syftet är att detta evenemang ska arrangeras årligen så länge som riskkapitalistbolag tillåts bedriva skattefinansierad vård- och omsorgsverksamhet.

Mötet avslutades med att årets Carema-upplysare och årets Carema-förvillare utsågs. Två årets Carema-upplysare utsågs. Först DN med motiveringen

  • För deras orädda och lysande reportage hur en omsorg driven av riskkapitaliser ser ut
  • För att DNs artiklar gjorde det möjligt för en bred allmänhet att få insyn i detta
  • För att vinst i välfärden nu ifrågasätts av allt fler

Årets andra Carema-upplysare blev Jannis Avramidis med motiveringen

  • För hans medverkan i Dokument Inifråns brutala redovisning ”Vi gav dom vår pappa”, som med skrämmande uppriktighet visar vad som händer med de mest hjälplösa när chefer får nya drivkrafter i form av miljonlöner, bonusar och aktieoptioner.

Till årets Carema-förvillare utsågs Mats Edman, chefredaktör för Dagens Samhälle, den delvis skattefinansierade ”tidningen för beslutsfattarna på den offentliga marknaden”. Motiveringen var

  • För hans förringande av Carema-skandalen: ”Carema-skandalen är en medieanka” (27 April 2012)
  • För hans angrepp på avslöjarna av Carema-skandalen: ”DN ställer sig bakom dem som ljuger om Carema-skandalen (8 Juni 2012)
  • För hans enträgna försök att desarmera vinst-frågan: ”Så blir Stefan Löfven av med vinstdebatten” (24 Augusti 2012)”

Nätverket Gemensam Välfärd: http://gemensamvalfard.se/

 

Comments are closed.