Konkurrensutsatt äldreomsorg ger inte bättre kvalitet

Ny rapport från Stockholms universitet om konkurrensutsatt äldreomsorg.

“Det finns fortfarande begränsad kunskaps om konkurrensens konsekvenser i de nordiska länderna, men det finns inga belägg för att konkurrensutsättning har lett till bättre kvalitet.”

 

Comments are closed.