Välfärdskonferensen – Seminarier om klimatomställning och skatteparadis klara

Programmet för konferensen 15-16 mars. Bla kommer det bli tre stycken seminarieblock på dessa teman:

Gröna jobb och rättvis klimatomställning
Vi står inför sammanvävda kriser; klimathot, finanskollapser och sociala klyftor. Nya allianser mellan fack- och boenderörelser, och miljö- och gräsrotsrörelser kan mobilisera för en rättvis omställning av samhället, vilket diskuteras i detta seminarieblock.

Skatteparadis
Skatt är en förutsättning för ett civiliserat samhälle. Skattesänkningar, skattefusk och nolltaxering via skatteparadis bryter ner vår gemensamma välfärd. Kommuner och regioner i flera länder tar nu egna initiativ för att medborgarnas skattepengar inte ska gå till företag som utnyttjar skatteparadis.

New Public Management
New Public Management (NPM) är en nyliberal filosofi som innebär en av de mest genomgripande samhällsomvandlingarna sedan välfärdsstatens och demokratins framväxt. NPM påverkar yttrandefriheten, meddelarfriheten och därigenom de grundlagar som garanterar demokratin. I detta block diskuteras konkreta aktioner som kan mobilisera stödet för alternativa styrmodeller.

Konferensen kommer även innehålla seminarier om hur Berlin tog tillbaka vattnet, den grekiska krisen, privatiseringens pris, socialsekreterarnas arbetsmiljö, slaget om den likvärdiga skolan, hemlöshet och missbruk mm.

Info och anmälan: http://valfardskonferensen.wordpress.com

 

Comments are closed.