Video: Hur kan vi demokratisera vår sjukvård? Skottland visar vägen!

I Malmö hölls i oktober seminariet “Hur kan vi demokratisera vår sjukvård? Skottland visar vägen!”. Seminariet finns att se via abfplay, direktlänkar och tidshänvisningar följer längre ned.

”Den viktigaste slutsatsen från Skottland står emellertid fast: satsningen som landet gjorde för att helt och hållet föra tillbaka sjukhusen i offentlig förvaltning, under politisk ledning, har varit en entydig framgång och inte minst en samlande lösning för alla de som arbetar i vårdsektorn såväl som patienterna. Bland annat har dödligheten bland inlagda på sjukhus minskat med 12,5 procent sedan förändringarna genomfördes 2004.” ur artikel av Asbjörn Wahl, For Velferdsstaten.

Hur kan vi demokratisera vår sjukvård? Skottland visar vägen!

“Ett seminarium om hur erfarenheter från Skottland och Norge kan vara till hjälp när vi organiserar om vår sjukvård så att personal får verkligt inflytande och patienten kommer i centrum igen.”

Deltagare under seminariet:

  • Asbjörn Wahl/For Velferdsstaten i Norge
  • Kristen Dalby/Fagforbundet i Norge
  • Eli Berg/läkare och aktiv i Helsetjenesteaksjonen i Norge
  • Sussi Wensmark/undersköterska och huvudskyddsombud Kommunal SUS i Lund
  • Eva Lenander/sjuksköterska SUS
  • Mikael Eriksson/läkare SUS
  • Vilmer Andersen (V, Region Skåne)
  • Ingrid Lennerwald (S, Region Skåne)

Arrangörer: Nätverket för Gemensam Välfärd, LO Malmö och ABF Malmö.

Ta del av seminariet via ABF Play via länkarna nedan:

Del 1: http://abfplay.se/Video/Player/2142
Inledande presentation av dagen.
(Ljudet är lite bristande i början av del 1 men blir bra efter ca 5 minuter.)
11.20 Asbjörn Wahl om valet i Norge
14.00 Asbjörn Wahls föredrag börjar
Om New Public Management och hur Skottland lämnade det för en annan styrning.
Powerpoint-presentation: Svensk översättning – pdf
42.10 Diskussion med kommentatorerna
1.01.30 Eli Bergs föredrag. Om norska läkares förslag att organisera sjukvården och kampanjen Helsetjenesteaksjonen
1.26.09 Diskussion med kommentatorerna

Del 2: http://abfplay.se/Video/Player/2144
3.30 Kristen Dalbys föredrag om modellkommunmetodiken.
Powerpoint-presentation: Presentasjon_malmø_261013.pdf
26.25 Diskussion med kommentatorerna

Del 3: http://abfplay.se/Video/Player/2145
Frågor och debatt. Vad kan vi lära? Hur kan vi demokratisera vården i Region Skåne?
3.00 Sussi Wensmark
7.44 Eva Lenander
13.36 Mikael Eriksson
18.50 Wilmer Andersen
25.36 Ingrid Lennerwald
34.50 Slutdebatt: Vad händer med sjukvården efter valet?
52.25 Frågor från publiken

Comments are closed.