Skolans inre utveckling

Jan Åke Fält gymnasielärare, Värmdö gymnasium; ”Lärarprofessionen på riktigt – vad krävs?”
Johanna Stjernlöf, utvecklingsledare Ekerö kommun;” Skolans och undervisningens utveckling-bortom lärarlyft och statsbidrag”
Onsdag 27 april kl 18.00, ABF-huset

Comments are closed.