Carema Memorial Day 2017

KRIS I SVENSK SJUKVÅRD OCH ÄLDREOMSORG
Gemensam Välfärd arrangerar för femte året, Carema Memorial Day.
Ensamhet, undernäring, bristande kontinuitet och tid är ord som förknippas med äldreboenden och hemtjänst. Professor Yngve Gustafson har bl a i TV-program givit dem en konkret innebörd men också visat vad man kan göra åt situationen. Brist på vårdplatser och personal, dåliga arbetsförhållanden och resursbrist, privatisering och vinstjakt, konkurrens i stället för samarbete och en förödande pinnjakt med NPM-systemet präglar sjukvårdssystemet. Författaren Mikael Nyberg har beskrivit och analyserat orsakerna till dagens alarmerande situation inom sjuk- och äldrevården.

Medverkande:
Teater 4
Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Umeå Universitet
Mikael Nyberg, författare

Samt utdelning av årets Caremapris. En årlig utmärkelse som Gemensam Välfärd delar ut så länge som vinstdrivna företag finns i vården.

Carema memorial day – 2017

Comments are closed.