Inbjudan att delta i studiecirkel VT 2021

En studiecirkel med diskussion om förslag till utträde ur den befintliga ekonomivetenskapen och mobilisering av andra former av kunskap inklusive frigörelse från dogmen om nödvändigheten av ständig tillväxt.

Vi studerar och diskuterar Giorgos Kallis bok Nerväxt, Daidalos, 2018. Boken behandlar forskningen om nerväxt, förklarar hur våra samhällen blev fixerade vid tillväxt och föreslår hur vi kan frigöra oss från den. Nerväxt är en skoningslös kritik av den ekonomiska tillväxt normen, en kritik av den ekonomiska tillväxtens konsekvenser. Ett pluralistiskt och tvärvetenskapligt samtal som även inkluderar erfarenheter från olika sociala motståndsrörelser, inte enbart miljöaktivister.

Detta innebär att denna inbjudan vänder sig till alla intresserade. Inbjudan skickas ut till individer, rörelser och organisationer jag känner till. Den som önskar informera andra eventuellt intresserade är välkomna att vidarebefordra denna inbjudan till andra.

Intresseanmälan skickas till Birgitta Lardell; birgitta.lardell@gmail.com

Jag har inte den minsta aning om hur stort intresset är av att till våren delta i studier och diskussion av denna bok. Jag återkommer med mer information när jag vet mer om det.

Självklart är du välkommen med frågor även innan dess.

Nedan information om bokens innehåll. Du kan även läsa mer om innehållet på Daidalos hemsida; www.daidalos.se

Nerväxt av Giorgos Kallis: Daidalos 2018. Originalets titel Degrowth

Ur Daidalos presentation av boken

”Ordet ”tillväxt” fungerar närmast som en besvärjelse i vårt samhälle – tillväxt betraktas ju som en ovillkorlig förutsättning för välfärd och samhällsutveckling. Decennier av forskarvarningar om global uppvärmning, ohållbar resursanvändning och degraderade ekosystem har visserligen lett till omfattande diskussioner om ”grön” eller ”hållbar” tillväxt, men ännu inte, i ett större politiskt och ekonomiskt sammanhang, till något egentligt ifrågasättande av tillväxten som sådan. Vad skulle ”nerväxt” innebära i praktiken och vilka långsiktiga konsekvenser kan den tänkas få? Vad krävs för att människor frivilligt ska minska sin konsumtion och sin energianvändning? Och går nerväxt att förena med liberal demokrati, med tanke på att kapitalismen, nationalstaten och den liberala demokratin utvecklades i ett tätt samspel?

Det är sådan frågor miljöekonomen Giorgos Kallis försöker svara på i denna brett upplagda bok om en av vår tid verkliga ödesfrågor.”

Comments are closed.