Category Archives: Okategoriserade

“Systemet var aldrig till för dem#

10.5 DAGENS ARENA Den uttalade strategin var att skydda de äldre, men vad gjordes för dem? Diskrepansen i det stöd som sjukvården fått från befolkning, stat och myndigheter jämfört med äldreomsorgen i pandemin är slående. Fanny Nilsson

Den nyliberala strategin

I det här numret av Röda Rummet finns en artikel om den nyliberala strategin för att omvandla samhället, för ett  systemskifte. Det är den sista artikeln i tidningen. Artikeln är skriven av Kerstin Eldh, aktiv i Gemensam Välfärd i Malmö.

http://www.rodarummet.org/web/wp-content/uploads/2020/05/R%C3%B6da-rummet-nr-1-2020-1.pdf

“Svensk vård ska inte styras från Australien”

John Lapidus: Lokalpolitiker fjäskar för utländska affärsintressen

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/jd2gO0/svensk-vard-ska-inte-styras-fran-australien

Fragmenteringen av äldreomsorg måste granskas

I Stockholm med över 100 utförare av hemtjänst varav närmare 90 är privata kan en biståndsbedömare ha mer än 50 utförare att ha kontakt med. Detta kan vara en bidragande faktor till att fler blivit smittade i Stockholm än i övriga landet, skriver Peter Lorentzon.

“Tystnadskulturen inom skolan”

En tystnadskultur breder ut sig på landets skolor. På den handelsplats där skolpeng ska hitta ägare blir kundernas uppfattning om kommunens skolor viktigare än yttrandefriheten och offentlighetsprincipen, skriver Marcus Larsson.

Artikeln är ett kapitel ur Marcus Larssons bok De lönsamma – en bok om varför skolor slåss om elever (som getts ut Tankesmedjan Balans

“Därför skiljer sig dödligheten i Nordens äldrevård”

Att äldreboenden har drabbats hårt av coronaviruset har beskrivits som ett av misslyckandena i Sveriges arbete mot covid-19. Sveriges dödstal har jämförts med Norges och Danmarks som är mycket lägre. Men har våra grannländer varit bättre på att skydda sina äldre? Dagens Arena söker svar. Marta Szebehely

https://www.dagensarena.se/innehall/darfor-dor-fler-aldre-pa-vara-aldreboenden-an-i-norska-och-danska-tva-procent-av-alla-aldre-pa-boende-har-dott-i-covid-19/

“Nu måste vi granska Stockholms äldrevård”

Debattörerna: Där har vart femte dödsfall i covid-19 inträffat (s,v och Fi)

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dOXxdO/nu-maste-vi-granska-stockholms-aldrevard

Vi granskar krisen från vårt håll – underifrån

48 debattörer: Nu startar vi medborgarnas egen coronakommission

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wPaOq5/vi-granskar-krisen-fran-vart-hall–underifran

“How the Pandemic is Changing the World”

Här är Göran Therborns analys av hur pandemin förändrar världen.

/Peter Lorentzon

”Stäng gräddfilerna i sjukvården”

Det vore djupt oetiskt om vi efter pandemin låter patienter med privata sjukförsäkringar gå före vårdköerna. Vi måste stänga gräddfilerna i den offentligt finansierade sjukvården, skriver Göran Dahlgren, tidigare enhetschef på social­departementet, och medicine doktor Jan Halldin. DN 9.7-20

9

https://www.dn.se/insandare/stang-graddfilerna-i-sjukvarden/