Category Archives: Okategoriserade

Äldreomsorgen, coronan, status, nedskärningar

Äldreomsorgens låga status öppnar för smittan

Kombinationen av myndigheternas fokus på akutsjukvården med högre status och den resursknappa äldreomsorgen med betydligt lägre status gör att ingen borde vara förvånad att pandemin drabbar äldreboenden, skriver Marta Szebehely, professor emeritus, Rebecka Strandell, doktorand och Anneli Stranz, fil. dr, alla vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Nu måste vi stoppa kaoset i äldrevården

Vänsterpartiet: Här är åtgärderna som inte kan vänta för att hindra smittan

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/lAyGJo/nu-maste-vi-stoppa-kaoset-i-aldrevarden

”20 år av nedskärningar har drabbat de äldre hårt”

DN DEBATT 26/4. Åsa Plesner och Lisa Pelling, Arena Idé: År 2020 är inget undantag, hela 96 procent av kommunerna skär ner på äldreomsorgen i budgeten. Vår granskning av kommunernas budgetar för äldreomsorg visar att dagens situation är resultatet av 20 år av nedskärningar. Nu behövs en långsiktig plan för att säkra tillräcklig finansiering.

Dela på Facebook Dela på Twitter Tipsa om artikel Kommentera 40

https://www.dn.se/debatt/20-ar-av-nedskarningar-har-drabbat-de-aldre-hart/

“Redan före corona var svenska vården i kris”

Läkare: Behövs nationell översyn – vi riskerar stå med svart hål i budgeten

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pL251W/redan-fore-corona-var-svenska-varden-i-kris

“Systemet var aldrig till för dem#

10.5 DAGENS ARENA Den uttalade strategin var att skydda de äldre, men vad gjordes för dem? Diskrepansen i det stöd som sjukvården fått från befolkning, stat och myndigheter jämfört med äldreomsorgen i pandemin är slående. Fanny Nilsson

Den nyliberala strategin

I det här numret av Röda Rummet finns en artikel om den nyliberala strategin för att omvandla samhället, för ett  systemskifte. Det är den sista artikeln i tidningen. Artikeln är skriven av Kerstin Eldh, aktiv i Gemensam Välfärd i Malmö.

http://www.rodarummet.org/web/wp-content/uploads/2020/05/R%C3%B6da-rummet-nr-1-2020-1.pdf

“Svensk vård ska inte styras från Australien”

John Lapidus: Lokalpolitiker fjäskar för utländska affärsintressen

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/jd2gO0/svensk-vard-ska-inte-styras-fran-australien

Fragmenteringen av äldreomsorg måste granskas

I Stockholm med över 100 utförare av hemtjänst varav närmare 90 är privata kan en biståndsbedömare ha mer än 50 utförare att ha kontakt med. Detta kan vara en bidragande faktor till att fler blivit smittade i Stockholm än i övriga landet, skriver Peter Lorentzon.

“Tystnadskulturen inom skolan”

En tystnadskultur breder ut sig på landets skolor. På den handelsplats där skolpeng ska hitta ägare blir kundernas uppfattning om kommunens skolor viktigare än yttrandefriheten och offentlighetsprincipen, skriver Marcus Larsson.

Artikeln är ett kapitel ur Marcus Larssons bok De lönsamma – en bok om varför skolor slåss om elever (som getts ut Tankesmedjan Balans

“Därför skiljer sig dödligheten i Nordens äldrevård”

Att äldreboenden har drabbats hårt av coronaviruset har beskrivits som ett av misslyckandena i Sveriges arbete mot covid-19. Sveriges dödstal har jämförts med Norges och Danmarks som är mycket lägre. Men har våra grannländer varit bättre på att skydda sina äldre? Dagens Arena söker svar. Marta Szebehely

https://www.dagensarena.se/innehall/darfor-dor-fler-aldre-pa-vara-aldreboenden-an-i-norska-och-danska-tva-procent-av-alla-aldre-pa-boende-har-dott-i-covid-19/

“Nu måste vi granska Stockholms äldrevård”

Debattörerna: Där har vart femte dödsfall i covid-19 inträffat (s,v och Fi)

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dOXxdO/nu-maste-vi-granska-stockholms-aldrevard

Vi granskar krisen från vårt håll – underifrån

48 debattörer: Nu startar vi medborgarnas egen coronakommission

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wPaOq5/vi-granskar-krisen-fran-vart-hall–underifran