Category Archives: Skolan

Skolans inre utveckling

Jan Åke Fält gymnasielärare, Värmdö gymnasium; ”Lärarprofessionen på riktigt – vad krävs?”
Johanna Stjernlöf, utvecklingsledare Ekerö kommun;” Skolans och undervisningens utveckling-bortom lärarlyft och statsbidrag”
Onsdag 27 april kl 18.00, ABF-huset

Vad ska vi med skolan till?

Rapport från skolgruppens seminarium i december 2013

Varför tar skoldebatten inte fart? undrade Ingrid Carlgren, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, vid ett välbesökt seminarium om skolan den andra december 2013 i ABF-huset i Stockholm. Seminariet som hade titeln Vad ska vi ha skolan till? hade anordnats av den så kallade skolgruppen inom Nätverket Gemensam Välfärd i Stockholm.

Övriga  inbjudna talare var Sven-Eric Liedman, professor i idé-och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och Bo Malmberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet. Moderator var Inga Lill Stjerndahl.

Ett referat av seminariet finns här.

Seminariet går även att se på ABF Play.