Category Archives: Skolan

Privatiseringen hotar likvärdigheten i skolan

Möte i samarbete med Nätverket för en likvärdig skola och ABF.

Privatiseringen hotar likvärdigheten i skolan 3.10-17

“Fantombilder hjälper inte den svenska skolan”

Här är ett kritiskt genmäle på artiklarna om kunskapssynen i skolan från Johanna Åstrand, ordförande i Lärarförbundet

https://www.svd.se/fantombilder-hjalper-inte-den-svenska-skolan

“Felaktiga slutsatser om kommunaliseringen”

Kommunaliseringen lyfts fram som orsaken till skolans kris i en ny utredning om styrning av offentlig verksamhet. Det är en märklig slutsats i en annars mycket bra utredning, skriver Sten Svensson.

http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/sten-svensson-felaktiga-slutsatser-om-kommunaliseringens-effekter/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A%20SkolaOchSmhalle%20%28Skola%20och%20Samh%C3%A4lle%29

Friheten med det fria skolvalet är en myt

Debattörerna: Ny studie visar att systemet bara gynnar ett fåtal priviligierade barn

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/RAJk5/friheten-med-det-fria-skolvalet-ar-en-myt

Lärarfacket vill hindra aktiebolag driva skola

Striden om vinster i välfärden trappas nu upp. Lärarnas Riksförbund ställer sig helhjärtat bakom ett vinstförbud inom välfärden, trots att många av förbundets egna medlemmar jobbar på vinstdrivande skolor. Därmed ger man tummen upp till förslagen från regeringens utredare.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/lararfacket-vill-hindra-aktiebolag-driva-skola?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170216%3Alararfacket-vill-hindra-aktiebolag-driva-skola%3Anyh

”Vilken samhällsnytta gör skolföretagen?”

De privata skolföretagarna har haft 25 år på sig att visa upp positiva effekter. Hittills har de misslyckats, skriver Sten Svensson och Daniel Suhonen, Katalys

https://www.svd.se/skolbolagen-ar-inte-bra-for-hela-samhallet/om/vinster-i-valfarden-7GmE

Debatt om vinstjakt och skolpeng

“Skolpengen viktigare än vinsterna”
Vinster i välfärden. Debatten om vinster eller ej i skolan är för enkelspårig. Politiken riskerar att fastna i symbolfrågor mellan höger och vänster i stället för att lösa de verkliga problemen. Ett vinstförbud är inte lösningen på skolans problem. Det som behöver förändras är skolpengssystemet

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/skolpengen-viktigare-aen-vinsterna-29645

“Lärarförbundet förstår inte Reepalus förslag”
Vi kan konstatera att många, däribland Lärarförbundet, inte har förstått vad det är som Reepaluutredningen föreslår. Det handlar inte om en begränsning av vinstutdelning säger Friskolornas riksförbund

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/laerarfoerbundet-foerstar-inte-reepalus-foerslag-29763

Jesper Meijling, författare till boken Marknad på villovägar: https://gemensam.wordpress.com/2014/09/02/en-bugg-i-programmet/

Konkurrensen om eleverna sänker skolans kvalitet

Skolresultaten har kretsat kring ideologi och argument. Är privatiseringen bra eller dålig för resultaten? I brist på forskning måste kvaliteten på barns och ungdomars utbildning säkerställas på något sätt, skriver, Sten Svensson och Daniel Suhonen.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/konkurrensen-om-eleverna-s%C3%A4nker-skolans-kvalitet-1.4018095

Om vinster i välfärden

Regeringen mörkar om vinst i välfärden

Debattören: Att siffertrixa om “övervinster” är omdömeslöst – och skadar Sverige

http://www.aftonbladet.se/debatt/article23442519.ab

Så räknade jag fram 8 procent
SVT:s avslöjande om eventuellt vinsttak i Välfärdsutredningen har skapat debatt. Jag föreslog att modellen även behöver ett tillägg för värdeskapande investeringar, skriver Joachim Landström, lektor vid Uppsala universitet, som har skrivit två rapporter på uppdrag av Välfärdsutredningen
http://www.di.se/artiklar/2016/9/1/debatt-sa-raknade-jag-fram-8-procent/

Eleverna segregeras – oavsett procenten

Debattörerna: Skolan dras isär – och det stoppas inte av vinsttak i välfärden

Sten Svensson och Daniel Suhonen

http://www.aftonbladet.se/debatt/article23436277.ab1.9-16

Gemensam Välfärds Nyhetsbrev

Nr 2 2016

Skolans inre utveckling 27 april, kl 18.00 ABF-huset

Vilka förutsättningar krävs för att lärare och rektorer ska bli mer delaktiga i och ägare av såväl problemformuleringar som utveckling av lösningar? Jan Åke Fält, gymnasielärare i matematik och samhällskunskap, Värmdö gymnasium: ”Lärarprofessionen på riktigt-detta krävs”. Johanna Stjernlöf, utvecklingsledare Ekerö kommun: ”Skolans och undervisningens utveckling-bortom lärarlyft och statsbidrag”.

Mötet är en del av en seminarieserie om skolan och dess villkor som GV´s Skolgrupp anordnar i samarbete med Nätverket för en likvärdig skola och Skola och Samhälle.

Seminarium om ESO- rapport om sjukförsäkring – 27 april
Diskussion med författarna till den nya rapporten från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO 2016:2) med förslag om förändringar i sjukförsäkringssystemet.

Hur kan en effektiv och jämlik vård utformas? – 10 maj
Den uppmärksammade utredningen En effektiv vård presenteras av utredaren Göran Stiernstedt och diskuteras sedan av företrädare för vården.