PRO kräver stopp för gräddfil till sjukvård

FREDAG 6 NOVEMBER 2020

Pensionärsorganisationen PRO i Stockholms län kräver att Region Stockholm i sina avtal sätter stopp för försäkringspatienters ”gräddfil” – förtur i den offentligfinansierade vården.

– Sjukvårdsförsäkringar tränger undan äldre till förmån för yngre , säger Curre Hansson, ordförande i PRO Stockholms län.

https://dagens.dn.se/#reader/292213/1/3110678790

“Skolan har kidnappats av friskolekoncernerna”

Debattören: Sänk ersättningen till friskolorna innan det är för sent

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Kyy8wE/skolan-har-kidnappats-av-friskolekoncernerna

“Ska skolor får säljas till utländska spekulanter?”

Kan utbildningsministern stillatigande acceptera att en Luxemburgbaserad kanadensiskägd investeringsfond blir ägare av 39 skolor i Sverige som ägs av Engelska skolan (IES)?

Sätt elevintresset före vinstintresset, Anna Ekström. Du är väl inte rädd för Annie Lööf? skriver två gymnasielärare.

27.10-20

https://www.expressen.se/debatt/ska-skolor-fa-saljas-till-utlandska-spekulanter/

”Läkare bör inte delta i geschäft med onödiga undersökningar”

DN DEBATT 23/10.

Svenska läkaresällskapet: Vi reagerar starkt mot att man med marknadsföring skapar efterfrågan på medicinskt omotiverade undersökningar. Läkare har ett professionellt ansvar och bör avstå från att involvera sig i geschäftet där diagnostik utan medicinsk indikation säljs till oroliga. Privata försäkringar för privilegierade riskerar att göra vården än mer ojämlik och krockar med hälso- och sjukvårdslagens mål ”god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”.

https://www.dn.se/debatt/lakare-bor-inte-delta-i-geschaft-med-onodiga-undersokningar/

“Etiken måste ta större plats i Coronastrategin”

Hur stämmer den förda politiken under covid-19-pandemin med de etiska principer som riksdagen fastställt för svensk sjukvård? De samhällsetiska aspekterna borde vägas in mycket mera aktivt i vårt fortsatta handlande, skriver Medborgarnas Coronakommissions EtikgruppDagens arena 21.10-20

https://www.dagensarena.se/opinion/etiken-maste-ta-storre-plats-coronastrategin/

”Ska stora bolag få ta över primärvården?”

Vi ser nu en utveckling där beslut om vinstmaximering och aktieutdelningar kan bli styrande i primärvården, och avgörande beslut fattas i bolagsstyrelser snarare än i politiska och professionella sammanhang. Det skriver flera debattörer.

https://www.svd.se/ska-stora-bolag-fa-ta-over-primarvarden

“Stockholmshem tränger sig före i vårdkön”

Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att vård ska bedrivas efter behov och på lika villkor. Varför ska just kommunägda Stockholmshems anställda ha förtur till kliniker där andra väntar på sin tur? 
Ta ert samhällsansvar och avbryt upphandlingen, skriver forskaren John Lapidus
16.10-20

https://www.expressen.se/debatt/stockholmshem-tranger-sig-fore-i-vardkon/

Delrapport från Medborgarnas Coronakommission

Nu har Medborgarnas Coronakommission sänt in en delrapport till den statliga Coronakommission.

Den statliga kommissionen ska senast den 30 november i år komma med ett betänkande om ”smittspridning  inom vård och omsorg om äldre”.

Tanken är att kommissionen ska kunna ha nytta av vår rapport i sitt arbete.

Mer information om Medborgarnas Coronakommission hittar du på www.medborgarkommission.se

https://www.medborgarkommission.se/media/nyheter

/Peter Lorentzon, med i kommissionens temagrupp Äldre, som tagit fram rapporten.

Kommunal hemtjänst blir kvar i Nynäshamn

Den kommunala hemtjänsten blir kvar i Nynäshamn. Det borgerliga styrets förslag har röstats ned.
– Vi är enormt glada, säger Annica Nero, förhandlingsansvarig för Kommunal i Nynäshamn.

23.9-20

Inbjudan att delta i studiecirkel VT 2021

En studiecirkel med diskussion om förslag till utträde ur den befintliga ekonomivetenskapen och mobilisering av andra former av kunskap inklusive frigörelse från dogmen om nödvändigheten av ständig tillväxt.

Vi studerar och diskuterar Giorgos Kallis bok Nerväxt, Daidalos, 2018. Boken behandlar forskningen om nerväxt, förklarar hur våra samhällen blev fixerade vid tillväxt och föreslår hur vi kan frigöra oss från den. Nerväxt är en skoningslös kritik av den ekonomiska tillväxt normen, en kritik av den ekonomiska tillväxtens konsekvenser. Ett pluralistiskt och tvärvetenskapligt samtal som även inkluderar erfarenheter från olika sociala motståndsrörelser, inte enbart miljöaktivister.

Detta innebär att denna inbjudan vänder sig till alla intresserade. Inbjudan skickas ut till individer, rörelser och organisationer jag känner till. Den som önskar informera andra eventuellt intresserade är välkomna att vidarebefordra denna inbjudan till andra.

Intresseanmälan skickas till Birgitta Lardell; birgitta.lardell@gmail.com

Jag har inte den minsta aning om hur stort intresset är av att till våren delta i studier och diskussion av denna bok. Jag återkommer med mer information när jag vet mer om det.

Självklart är du välkommen med frågor även innan dess.

Nedan information om bokens innehåll. Du kan även läsa mer om innehållet på Daidalos hemsida; www.daidalos.se

Nerväxt av Giorgos Kallis: Daidalos 2018. Originalets titel Degrowth

Ur Daidalos presentation av boken

”Ordet ”tillväxt” fungerar närmast som en besvärjelse i vårt samhälle – tillväxt betraktas ju som en ovillkorlig förutsättning för välfärd och samhällsutveckling. Decennier av forskarvarningar om global uppvärmning, ohållbar resursanvändning och degraderade ekosystem har visserligen lett till omfattande diskussioner om ”grön” eller ”hållbar” tillväxt, men ännu inte, i ett större politiskt och ekonomiskt sammanhang, till något egentligt ifrågasättande av tillväxten som sådan. Vad skulle ”nerväxt” innebära i praktiken och vilka långsiktiga konsekvenser kan den tänkas få? Vad krävs för att människor frivilligt ska minska sin konsumtion och sin energianvändning? Och går nerväxt att förena med liberal demokrati, med tanke på att kapitalismen, nationalstaten och den liberala demokratin utvecklades i ett tätt samspel?

Det är sådan frågor miljöekonomen Giorgos Kallis försöker svara på i denna brett upplagda bok om en av vår tid verkliga ödesfrågor.”