Tio punkter för en jämlik vård

Det är politiska beslut som har skapat gräddfiler för de rikaste inom vården. Men genom politiska beslut går det också att bryta utvecklingen och skapa en jämlik vård.

Presentation av boken i Arena:

Tio punkter för en jämlik vård – Dagens Arena

Ladda ner boken som pdf

Läs boken som pdf här ››

Eller köp den här, 150 kronor
Köp boken på Adlibris ››

Köp boken på Bokus ››

Jämlik vård – en handlingsplan

Utvecklingen inom svensk sjukvård går åt fel håll. Istället för en behovsstyrd och jämlik hälso- och sjukvård har vi fått en vinststyrd och alltmer ojämlik vård.

Den här boken Jämlik vård- en handlingsplan beskriver de senaste årens utveckling och presenterar tio konkreta förslag för en bättre och mer jämlik vård. Boken är en sammanfattning av Göran Dahlgrens tidigare bok När sjukvården blev en marknad. Den är riktillustrerad av Robert Nyberg. Den kan hämtas hem kostnadsfritt som pdf från Arena Idés hemsida eller köpas från Adlibris eller Bokus till ett pris av 150 kronor. På Arenas hemsida finns en närmare presentation av boken.

Boken är skriven för politiker, vårdanställda, frivilligorganisationer, fackligt aktiva och alla andra med intresse för vårdpolitiska frågor. Förhoppningen är att boken också ska bidra till en bredare debatt om hur vården styrs inom studieförbund, pensionärsföreningar och politiska partier.

Planerna är att boken ska användas som underlag för en studiecirkel i ABFs regi under våren 2021. Man håller nu på att ta fram en presentation av cirkeln som kommer att finnas med i ABFs kurskatalog för våren. Anmälan om att delta i cirkeln kan göras när katalogen är klar.

En prel intresseanmälan om att delta kan redan nu sändas till Andreas Taylor;  andreas.taylor@abf.se

Författare

Göran Dahlgren är gästprofessor vid University of Liverpool och har tidigare varit chef för Socialdepartementets sjukvårdsenhet och folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet, samt arbetat internationellt för bland annat Världshälsoorganisationen WHO..

Lisa Pelling är utredningschef vid Arena Idé med särskilt ansvar för demokrati och välfärdsfrågor.

Utgiven av Premiss förlag som är en del av Arenagruppen och Arena Idé i samarbete med Nätverket för Gemensam Välfärd som är en ideell, partipolitiskt obunden nätverksorganisation som arbetar för att försvara och utveckla den gemensamma välfärden.

Läs boken som pdf här

Köp boken på Adlibris

Köp boken på Bokus

Krisen inom vård och omsorg – Och alternativen

YouTube: https://youtu.be/kRaHFlhbe-E 

Facebook: https://fb.watch/1DPdfEu2k7/  

Ett samtal om hur krisen inom vård och omsorg blev synlig. Marknadsstyrning driver på effektivisering och besparingar. Personalen inom äldreomsorgen i Sverige är sjukast bland alla yrkesgrupper. Arbetsmiljön inom vården hotar patientsäkerheten och konkurrensen driver nätläkarbolag att lista patienter utan deras vetskap. Varför lovar politiker insatser, men ändå sker inga förändringar? Vilka alternativ finns till marknadsstyrning av dessa sektorer?

Föredrag om styrning av vård och omsorg med bl a ledande forskare i Sverige, representant från det skotska systemet och från Kommunal i Sverige följt av en paneldiskussion.

Medverkande: Göran Dahlgren är gästprofessor vid University of Liverpool, har tidigare varit chef för Socialdepartementets sjukvårdsenhet och folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet, han har jobbat internationellt för WHO, är aktiv inom Nätverket för gemensam välfärd och är medförfattare till en boken Jämlik vård – en handlingsplan) som snart kommer ut på premissförlag. Åsa Plesner skriver rapporter om bl a äldreomsorgen på tankesmedjan Balans. Lars Taxén är aktiv i Nätverket för Gemensam Välfärd och Medborgarnas Coronakommission och har i ett jämförande perspektiv med Sverige skrivit en rapport om hur vården styrs i Skottland. Wilma Brown är aktivist i Skotska fackföreningen UNISON och är vårdanställd inom NHS Skottland. Ewa Glimhed är ombud för Kommunal och undersköterska i ett särskilt boende. Denise Neal är ombud för Kommunal och undersköterska på akuten i Lund. Matilda Redemo är sjuksköterska och aktiv i nätverket Socialistiska Vårdarbetare. Vi visar även utdrag ur en dokumentärfilm om hemtjänsten under Coronapandemin av filmaren Gunnar Lindholm som han kallar Hemtjänst och Corona, samt vittnesmål ur #vårduppropet.

PRO kräver stopp för gräddfil till sjukvård

FREDAG 6 NOVEMBER 2020

Pensionärsorganisationen PRO i Stockholms län kräver att Region Stockholm i sina avtal sätter stopp för försäkringspatienters ”gräddfil” – förtur i den offentligfinansierade vården.

– Sjukvårdsförsäkringar tränger undan äldre till förmån för yngre , säger Curre Hansson, ordförande i PRO Stockholms län.

https://dagens.dn.se/#reader/292213/1/3110678790

“Skolan har kidnappats av friskolekoncernerna”

Debattören: Sänk ersättningen till friskolorna innan det är för sent

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Kyy8wE/skolan-har-kidnappats-av-friskolekoncernerna

“Ska skolor får säljas till utländska spekulanter?”

Kan utbildningsministern stillatigande acceptera att en Luxemburgbaserad kanadensiskägd investeringsfond blir ägare av 39 skolor i Sverige som ägs av Engelska skolan (IES)?

Sätt elevintresset före vinstintresset, Anna Ekström. Du är väl inte rädd för Annie Lööf? skriver två gymnasielärare.

27.10-20

https://www.expressen.se/debatt/ska-skolor-fa-saljas-till-utlandska-spekulanter/

”Läkare bör inte delta i geschäft med onödiga undersökningar”

DN DEBATT 23/10.

Svenska läkaresällskapet: Vi reagerar starkt mot att man med marknadsföring skapar efterfrågan på medicinskt omotiverade undersökningar. Läkare har ett professionellt ansvar och bör avstå från att involvera sig i geschäftet där diagnostik utan medicinsk indikation säljs till oroliga. Privata försäkringar för privilegierade riskerar att göra vården än mer ojämlik och krockar med hälso- och sjukvårdslagens mål ”god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”.

https://www.dn.se/debatt/lakare-bor-inte-delta-i-geschaft-med-onodiga-undersokningar/

“Etiken måste ta större plats i Coronastrategin”

Hur stämmer den förda politiken under covid-19-pandemin med de etiska principer som riksdagen fastställt för svensk sjukvård? De samhällsetiska aspekterna borde vägas in mycket mera aktivt i vårt fortsatta handlande, skriver Medborgarnas Coronakommissions EtikgruppDagens arena 21.10-20

https://www.dagensarena.se/opinion/etiken-maste-ta-storre-plats-coronastrategin/

”Ska stora bolag få ta över primärvården?”

Vi ser nu en utveckling där beslut om vinstmaximering och aktieutdelningar kan bli styrande i primärvården, och avgörande beslut fattas i bolagsstyrelser snarare än i politiska och professionella sammanhang. Det skriver flera debattörer.

https://www.svd.se/ska-stora-bolag-fa-ta-over-primarvarden

“Stockholmshem tränger sig före i vårdkön”

Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att vård ska bedrivas efter behov och på lika villkor. Varför ska just kommunägda Stockholmshems anställda ha förtur till kliniker där andra väntar på sin tur? 
Ta ert samhällsansvar och avbryt upphandlingen, skriver forskaren John Lapidus
16.10-20

https://www.expressen.se/debatt/stockholmshem-tranger-sig-fore-i-vardkon/