Kommunal hemtjänst blir kvar i Nynäshamn

Den kommunala hemtjänsten blir kvar i Nynäshamn. Det borgerliga styrets förslag har röstats ned.
– Vi är enormt glada, säger Annica Nero, förhandlingsansvarig för Kommunal i Nynäshamn.

23.9-20

Inbjudan att delta i studiecirkel VT 2021

En studiecirkel med diskussion om förslag till utträde ur den befintliga ekonomivetenskapen och mobilisering av andra former av kunskap inklusive frigörelse från dogmen om nödvändigheten av ständig tillväxt.

Vi studerar och diskuterar Giorgos Kallis bok Nerväxt, Daidalos, 2018. Boken behandlar forskningen om nerväxt, förklarar hur våra samhällen blev fixerade vid tillväxt och föreslår hur vi kan frigöra oss från den. Nerväxt är en skoningslös kritik av den ekonomiska tillväxt normen, en kritik av den ekonomiska tillväxtens konsekvenser. Ett pluralistiskt och tvärvetenskapligt samtal som även inkluderar erfarenheter från olika sociala motståndsrörelser, inte enbart miljöaktivister.

Detta innebär att denna inbjudan vänder sig till alla intresserade. Inbjudan skickas ut till individer, rörelser och organisationer jag känner till. Den som önskar informera andra eventuellt intresserade är välkomna att vidarebefordra denna inbjudan till andra.

Intresseanmälan skickas till Birgitta Lardell; birgitta.lardell@gmail.com

Jag har inte den minsta aning om hur stort intresset är av att till våren delta i studier och diskussion av denna bok. Jag återkommer med mer information när jag vet mer om det.

Självklart är du välkommen med frågor även innan dess.

Nedan information om bokens innehåll. Du kan även läsa mer om innehållet på Daidalos hemsida; www.daidalos.se

Nerväxt av Giorgos Kallis: Daidalos 2018. Originalets titel Degrowth

Ur Daidalos presentation av boken

”Ordet ”tillväxt” fungerar närmast som en besvärjelse i vårt samhälle – tillväxt betraktas ju som en ovillkorlig förutsättning för välfärd och samhällsutveckling. Decennier av forskarvarningar om global uppvärmning, ohållbar resursanvändning och degraderade ekosystem har visserligen lett till omfattande diskussioner om ”grön” eller ”hållbar” tillväxt, men ännu inte, i ett större politiskt och ekonomiskt sammanhang, till något egentligt ifrågasättande av tillväxten som sådan. Vad skulle ”nerväxt” innebära i praktiken och vilka långsiktiga konsekvenser kan den tänkas få? Vad krävs för att människor frivilligt ska minska sin konsumtion och sin energianvändning? Och går nerväxt att förena med liberal demokrati, med tanke på att kapitalismen, nationalstaten och den liberala demokratin utvecklades i ett tätt samspel?

Det är sådan frågor miljöekonomen Giorgos Kallis försöker svara på i denna brett upplagda bok om en av vår tid verkliga ödesfrågor.”

RUT-utredaren som surnade till

·          Det blev inga överraskningar när utredningen om så kallat äldre-RUT presenterade sina förslag i onsdags. Det som gör utredningen intressant är att den närmst är en katalog av argument emot sina egna förslag. Dagens rena 19.9-20

”Kommunal sågar förslag om utökat rut”

Fler rut-tjänster för att möta äldres behov kan bli resultatet av ny utredning regeringen fick på sitt bord i dag. Almega jublar men Kommunal är oroade för framtiden för den offentliga äldreomsorgen.

”Högern svälter vården – sen privatiseras den”

Vänsterpartiet: Det är en systematisk strategi

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Qon4bq/hogern-svalter-varden–sen-privatiseras-den

“Stoppa gräddfilerna i vården”

Idag onsdag lägger S i hälso- och sjukvårdsstyrelsen förslaget att patienter inte ska kunna betala för att gå före behovsbedömningen eller köerna. Offentligt finansierade vårdgivare i Västra Götalandsregionen ska inte få ta emot försäkringspatienter, skriver S-regionråden i opposition Håkan Linnarsson och Janette Olsson. GT 2.9-20

https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/stoppa-graddfilerna-i-varden/

Debatt i Aftonbladet om Coronan och äldreomsorgen:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/VbyXXr/vi-som-jobbar-med-de-aldre-ser-forsamringen

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wPMR0P/darfor-lyckades-vi-inte-skydda-de-aldre-battre

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/lA7eXG/skyll-inte-dodsfallen-pa-adelreformen

”Den kommunala hälso- och sjukvården behöver stärkas”

Kommunerna spelar en viktig roll i hälso- och sjukvården, men kompetensen och resurserna som behövs för att möta patienternas behov finns inte alltid. Socialstyrelsens första uppföljning av omställningen till en mer nära vård visar att hemsjukvården och den vård som ges på särskilda boenden i samverkan med regionernas primärvård behöver stärkas, skriver tre företrädare för Socialstyrelsen.

31.8-20

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/den-kommunala-halso-och-sjukvarden-behover-starkas-33315

Hallengren: Ingen ska kunna köpa sig före i sjukvårdskön

Regeringen tillsätter en utredning med uppdraget att säkerställa att alla svenskar får en god och jämlik vård. Ingen ska kunna köpa sig före i kön genom en privat sjukvårdsförsäkring säger socialministern vid en pressträff. Dagens arena 20.8-20

”Friska äldres hälsa riskeras av isoleringen”

DN 2020-08-13

Det måste finnas mer solidariska vägar att skydda äldre mot coronasmitta än isolering. Friska äldres hälsa riskeras av Folkhälsomyndigheten, skriver psykologen och pensionären Anna Fugelstad.

https://www.dn.se/insandare/friska-aldres-halsa-riskeras-av-isoleringen/