“Därför slutar jag på Tensta vårdcentral”

Att jobba som allmänläkare i ett socioekonomiskt utsatt område i Stockholm är ett mer eller mindre omöjligt uppdrag.

Jag kan inte längre stå för den vård som vi har möjlighet att erbjuda, skriver Magnus Isacson, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin. Expressen 20.1-21

Därför slutar jag på Tensta vårdcentral (expressen.se)

“Adhd-diagnoser ska inte ställas av vinstintressen”

Forskaren John Lapidus: Alla borde kunna enas om att det inte får finnas någon misstanke om att vinstintresse driver på diagnostisering.

Det offentliga bör ta kontroll över hela vårdkedjans drift och finansiering, och det måste tillskjutas stora resurser till fler behandlingsformer än bara medicinering. Det ska vara täta skott mellan psykologer/psykiatriker och den privata läkemedelsindustrinDN DEBATT 18/1

”Adhd-diagnoser ska inte ställas av vinstintressen” – DN.SE

“Sjukvårdens problem”

Covid-19-pandemin har blottlagt problem inom sjukvården som bitvis har orsakats av den omvandlingsprocess som pågår, och som har pågått under flera decennier. Vi läkare och andra vårdyrken måste också fråga oss hur vi har låtit detta hända, skriver Töres Theorell.

Dagens arena 2.1-21

Sjukvårdens problem – Dagens Arena

Medborgarnas coronakommission

Här är  information från Medborgarnas coronakommission med anledning av att regeringens coronakommission publicerade ett delbetänkande om äldrevården igår. I samband med det publicerade medborgarkommissionen debattartiklar i tre olika medier.

I länken nedan hittar ni dels regeringskommissionens hemsida  och dels länkar till våra debattartiklar.

https://www.medborgarkommission.se/media/nyheter?filter=allianser

Intervju med Göran Dahlgren

Här är en intervju med Göran Dahlgren i Aktuellt i Politiken om hans nya bok Jämlik vård – en handlingsplan.

“Äldre betalar med sina liv”

Regeringens Coronakommission har nu kommit med sin utredning – Äldreomsorgen under pandemin. Krisen i äldreomsorgen är ofattbar. Medborgarnas Coronakommission kräver att äldres rättigheter garanteras. – Dagens Arena 16.10-20

Äldre betalar med sina liv – Dagens Arena

Svältkost för vård och omsorg – då klarar Sverige inte corona

Idag publicerar regeringens coronakommission sin första delrapport. Vi i Medborgarnas coronakommission kommer med intresse att ta del av den – och presenterar samtidigt vår egen rapport om äldrevården, äldreomsorgen och pandemin.

Svältkost för vård och omsorg – då klarar Sverige inte corona | ETC

“Borgerlig skolspricka ger hopp om förändring”

 Reaktionerna på de två aktuella utredningarna om grundskolan respektive gymnasieskolan visar att skiljelinjerna i debatten inte alls är så tydliga. När det gäller gymnasiet står Svenskt Näringsliv plötsligt inte på samma barrikad som Friskolornas Riksförbund. 7.12-20 Arena

Borgerlig skolspricka ger hopp om förändring – Dagens Arena

Tio punkter för en jämlik vård

Det är politiska beslut som har skapat gräddfiler för de rikaste inom vården. Men genom politiska beslut går det också att bryta utvecklingen och skapa en jämlik vård.

Presentation av boken i Arena:

Tio punkter för en jämlik vård – Dagens Arena

Ladda ner boken som pdf

Läs boken som pdf här ››

Eller köp den här, 150 kronor
Köp boken på Adlibris ››

Köp boken på Bokus ››

Jämlik vård – en handlingsplan

Utvecklingen inom svensk sjukvård går åt fel håll. Istället för en behovsstyrd och jämlik hälso- och sjukvård har vi fått en vinststyrd och alltmer ojämlik vård.

Den här boken Jämlik vård- en handlingsplan beskriver de senaste årens utveckling och presenterar tio konkreta förslag för en bättre och mer jämlik vård. Boken är en sammanfattning av Göran Dahlgrens tidigare bok När sjukvården blev en marknad. Den är riktillustrerad av Robert Nyberg. Den kan hämtas hem kostnadsfritt som pdf från Arena Idés hemsida eller köpas från Adlibris eller Bokus till ett pris av 150 kronor. På Arenas hemsida finns en närmare presentation av boken.

Boken är skriven för politiker, vårdanställda, frivilligorganisationer, fackligt aktiva och alla andra med intresse för vårdpolitiska frågor. Förhoppningen är att boken också ska bidra till en bredare debatt om hur vården styrs inom studieförbund, pensionärsföreningar och politiska partier.

Planerna är att boken ska användas som underlag för en studiecirkel i ABFs regi under våren 2021. Man håller nu på att ta fram en presentation av cirkeln som kommer att finnas med i ABFs kurskatalog för våren. Anmälan om att delta i cirkeln kan göras när katalogen är klar.

En prel intresseanmälan om att delta kan redan nu sändas till Andreas Taylor;  andreas.taylor@abf.se

Författare

Göran Dahlgren är gästprofessor vid University of Liverpool och har tidigare varit chef för Socialdepartementets sjukvårdsenhet och folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet, samt arbetat internationellt för bland annat Världshälsoorganisationen WHO..

Lisa Pelling är utredningschef vid Arena Idé med särskilt ansvar för demokrati och välfärdsfrågor.

Utgiven av Premiss förlag som är en del av Arenagruppen och Arena Idé i samarbete med Nätverket för Gemensam Välfärd som är en ideell, partipolitiskt obunden nätverksorganisation som arbetar för att försvara och utveckla den gemensamma välfärden.

Läs boken som pdf här

Köp boken på Adlibris

Köp boken på Bokus