Flygblad om Gemensam Välfärd och äldreomsorgen

Vad vill Gemensam Välfärd?

Gemensam Välfärd Stockholm är ett partipolitiskt obundet nätverk som arbetar för att välfärdstjänsterna ska ses som mänskliga rättigheter – inte som varor på en marknad. Våra skattepengar ska gå till att utveckla den gemensamma välfärden, inte till vinster i privata företag.

Vinst i äldreomsorgen?

Pråhl, en riskkapitalist i Carema, bygger nu om sin ”4-våningarsvåning” (det blir bl a egen hiss mellan våningsplanen) på Östermalm för 65 miljoner kronor. Varifrån får han pengarna? Är Carema så mycket effektivare och värd sina höga vinster? Nej, det enkla svaret är att de ger sämre omsorg: 10 % lägre personaltäthet, fler timanställda, färre heltidsanställda mm. Skandalerna talar sitt tydliga språk.

Därför måste politikerna gardera sig med avtal, kravspecifikationer och kontroll, där allt ska regleras i minsta detalj. En dyr och tidskrävande kontrollapparat byggs upp. Ändå kan en god omsorg inte garanteras.

Varför? Jo, för att kravet på vinst kolliderar med behovet av en god vård och omsorg. Gemensam Välfärd Stockholm verkar för en vinstfri äldreomsorg.

Idag privatiseras stora delar av vår välfärd, vilket skapar ojämlikhet inom vården, segregation i skolan och svårigheter för många att få bostad.

 En annan väg är möjlig. Vi vill utveckla den gemensamma välfärden genom att öka inflytandet från medborgare, anställda och brukare, och genom att offentliga resurser används för det gemensamma bästa.

Hur kan du bidra?

Bli medlem i Gemensam välfärd genom att sätta in årsavgiften på: pg 476382-7 eller bg 307-8136. OBS Ange namn, postadress, mailadress och tfn. Förvärvsarbetande: 200 kr/år. Icke förvärvsarb: 150 kr/år.

Engagera dig i vår lokalgrupp i Stockholm, och/eller i någon av våra arbetsgrupper: vård, äldreomsorg, bostad, skola, kollektivtrafik och bokbord.

Delta i våra aktiviteter!

En gång i månaden har vi medlemsmöte som är öppet för alla. Vi arrangerar också intressanta föreläsningar – kom gärna dit! Var med och sprid kunskap genom att dela ut flygblad och sälja våra skrifter.

Information och kontakter hittar du på vår hemsida: www.gemensamvalfard.se

Comments are closed.