Tag Archives: Äldreomsorg

Flygblad om Gemensam Välfärd och äldreomsorgen

Vad vill Gemensam Välfärd?

Gemensam Välfärd Stockholm är ett partipolitiskt obundet nätverk som arbetar för att välfärdstjänsterna ska ses som mänskliga rättigheter – inte som varor på en marknad. Våra skattepengar ska gå till att utveckla den gemensamma välfärden, inte till vinster i privata företag.

Vinst i äldreomsorgen?

Pråhl, en riskkapitalist i Carema, bygger nu om sin ”4-våningarsvåning” (det blir bl a egen hiss mellan våningsplanen) på Östermalm för 65 miljoner kronor. Varifrån får han pengarna? Är Carema så mycket effektivare och värd sina höga vinster? Nej, det enkla svaret är att de ger sämre omsorg: 10 % lägre personaltäthet, fler timanställda, färre heltidsanställda mm. Skandalerna talar sitt tydliga språk.

Därför måste politikerna gardera sig med avtal, kravspecifikationer och kontroll, där allt ska regleras i minsta detalj. En dyr och tidskrävande kontrollapparat byggs upp. Ändå kan en god omsorg inte garanteras.

Varför? Jo, för att kravet på vinst kolliderar med behovet av en god vård och omsorg. Gemensam Välfärd Stockholm verkar för en vinstfri äldreomsorg.

Idag privatiseras stora delar av vår välfärd, vilket skapar ojämlikhet inom vården, segregation i skolan och svårigheter för många att få bostad.

 En annan väg är möjlig. Vi vill utveckla den gemensamma välfärden genom att öka inflytandet från medborgare, anställda och brukare, och genom att offentliga resurser används för det gemensamma bästa.

Hur kan du bidra?

Bli medlem i Gemensam välfärd genom att sätta in årsavgiften på: pg 476382-7 eller bg 307-8136. OBS Ange namn, postadress, mailadress och tfn. Förvärvsarbetande: 200 kr/år. Icke förvärvsarb: 150 kr/år.

Engagera dig i vår lokalgrupp i Stockholm, och/eller i någon av våra arbetsgrupper: vård, äldreomsorg, bostad, skola, kollektivtrafik och bokbord.

Delta i våra aktiviteter!

En gång i månaden har vi medlemsmöte som är öppet för alla. Vi arrangerar också intressanta föreläsningar – kom gärna dit! Var med och sprid kunskap genom att dela ut flygblad och sälja våra skrifter.

Information och kontakter hittar du på vår hemsida: www.gemensamvalfard.se

14 besök på 4 timmar – rapport från hemtjänsten

Rapport från seminariet Hemtjänsten i Stockholm ‐ en pressad verksamhet
(med dokumentation att ladda ned)

Ett seminarium arrangerades den 15 mars 2012 för att belysa hemtjänsten från olika håll och för att diskutera hur den kan göras bättre. Arrangörer var Gemensam Välfärd, Stockholm och ABF.

Hemtjänsten för äldre i Stockholm har genomgått stora förändringar de senaste åren. Arbetsförhållandena för personalen är stressiga, resurserna för små och tiden räcker inte för att ge de gamla en bra hemtjänst. Stora problem finns med uppföljning och samverkan mellan olika professioner och det stora antalet utförare av hemtjänst.

Dokumentationen från seminariet:
Sammanfattning av seminariet (pdf 14 sidor). Ladda ned.
Pressmeddelande. Ladda ned.
Exempel: Kvällsschema för hemtjänst. Ladda ned.

Medverkande:
Raili Karlsson, avdelningschef på Äldreförvaltningen, Stockholms stad
Ulf Bjerregaard, vårdbiträde och huvudskyddsombud, Kommunal, Södermalm
Elisabeth Bos, enhetschef vid Jordbro vårdcentral, distriktssköterska och doktorand
Ingegerd Paulsson, brukare, berättade utifrån sin skrift Mina vårdbiträden och jag, om hemtjänsten
Moderator: Peter Lorentzon, Gemensam Välfärd, Stockholm

För mer information, kontakta Peter Lorentzon, petlor[at]telia.com eller Britta Ring, britta.ring[at]bredband.net

Annat om omsorg/vård:
GVs sjukvårdsgrupp i Stockholm
“Dokumenterat.”

Debatten om Carema och vinst i äldrevården

På bloggen Gemensam tipsades för en tid sedan om Lars Taxéns utmärkta sammanställning av artiklar om Carema-skandalen (mm i debatten om vinst i äldreomsorgen). Vi passar på att lyfta fram den även här! Länk.
(Återfinns även nere till vänster under Länkar.)

Attendo förlorade – kamp lönar sig!

Så här står det i ett meddelande till Stadsdelsnämnden på Södermalm som kom idag “Alliansen i Stockholms stad har bestämt att inte tilldela Attendo AB vård-och omsorgsboendet Katarinagården på Södermalm. Detta innebär att all planering för att lämna över verksamheten till Attendo AB nu avbryts och att Katarinagården kvarstår i egen regi.”

Anhörigföreningen på Katarinagården har varit mycket aktiva för att skapa opinion mot Attendos övertagande och många har hjälp till. Vi i Gemensam välfärd har hjälpt till med att samla in namn på anhörigföreningens protestlistor. Och vi tog initiativet till en manifestation på Medborgarplatsen nu den 15 december. Den skulle ägt rum i anslutning till att Stadsdelsnämnden behandlade frågan. Nu blir det glädjande beslutet att vi ställer in den.

Se också länken till artikel i DN
http://www.dn.se/sthlm/attendo-stoppas-fran-att-ta-over-katarinagarden

 

Malmö: Fortsatta protester

Idag röstade Region Skåne om budget för 2012. Nätverket för gemensam välfärd i Malmö var på plats i Kristianstad och protesterade.

En banderoll vecklades ut, flygblad delades ut och åsikter vädrades i den soliga kylan utanför Skånehuset i Kristianstad.

Länkar till media:

Helsingborgs Dagblad

Sydsvenskan

Skånska Dagbladet

Sveriges Radio

 

 

 

Hur klarar vi äldreomsorgen?

Hur klarar vi äldreomsorgen? Det var rubriken för ett seminarium som Gemensam Välfärd Stockholm och PRO i Stockholms stad arrangerade den 3 november tillsammans med ABF.

Seminariet var mycket välbesökt, närmare 150 personer i en fullsatt lokal. Inledarna var många och kvalificerade, bla forskare som Marta Szebehely, fackliga företrädare för Kommunal och Vårdförbundet i Stockholm, representanter från PRO m fl.

Här kan du läsa flera av inledningarna på seminariet och den sammanfattning som gjordes av det. Hela seminariet finns dokumenterat som film på www.abflive.se (hitta rätt: “äldreomsorgen” i sökmotorn).

En offensiv välfärdspolitik för 2010-talet – hur ser den ut?

Den 29 oktober bjöd Gemensam Välfärd Stockholm in till ett seminarium på ABF-huset i Stockholm, En offensiv välfärdspolitik för 2010-talet – hur ser den ut?.

Här följer en sammanfattning av seminariet, som anordnades i samarbete med ABF Stockholm. Det var uppdelat i tre teman med efterföljande diskussion:  Välfärdsstaten – sanningar och myter, Vilka välfärdsreformer är önskvärda? samt Utveckla offentliga sektorn utan privatiseringar.

Continue reading