Skolans likvärdighet och segregation

Söndagen den 18 november kl. 12 – 16 ; ABF Sveavägen 41, Katasalen

Program

Likvärdig utbildning i svensk grundskola – Jonas Sandqvist, undervisningsråd  -Skolverket, PISA, kvalitet och likvärdighet

Ulf Fredriksson, docent Internationell pedagogik Stockholms universitet
Segregationen i den svenska skolan

Anders Trumberg, fil. dr. strategisk planerare Örebro kommun
Likvärdighet och resursfördelning

Bo Karlsson, f.d. rektor Farsta gymnasium
Skolbolagen – motor för segregation

Sten Svensson, f.d. chefredaktör Lärarnas tidning utredare skolans likvärdighet

Paneldeltagare:

Författarna och journalisterna Kent Werne och Emma Leijnse,
Patrik Waldenström, Idéburen skola

Arrangörer: Lärarförbundet Stockholms län, Sveriges Skolledarförbund Stockholmsdistriktet, Lärarnas Riksförbund Stockholm stad, Nättidningen Skola och Samhälle, ABF Stockholm

 

Comments are closed.