Inför snabbspår även på bostadsmarknaden

Karin Wanngårdh (S) och Roger Mogert (S) skriver i Dagens Samhälle om bostadsbyggande:

“Kommunerna har tio veckor på sig att handlägga ett bygglov. Staten har ingen anledning att låta överklagandeprocessen ta längre tid än så. Vi vill att staten inför ett krav på avgörande för överklaganden inom tio veckor, på samma sätt som staten ställer krav på kommunen gällande bygglov.”

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/infoer-snabbspar-aeven-pa-bostadsmarknaden-27821

Comments are closed.