Årsmöte Gemensam Välfärd

Här kommer protokollet från Gemensam välfärds årsmöte 2 november 2023.

https://gemensamvalfard.se/wp-content/uploads/2023/11/Årsmötesprotokoll-Gemensam-Välfärd-Stockholm-2-nov-2023-.docx

Observera att det i dokumentet finns information om aktiviteter som GV planerar i höst och i  inledningen av nästa år.

Comments are closed.