Author Archives: Johan Norlin

“Så ska Sverige bli ett mer jämlikt land igen”

Klyftorna i Sverige ökar. De som drabbas hårdast är de som redan har det tuffast. Orsaken är de senaste decenniernas förda politik. Det menar Jämlikhetskommissionen som överlämnar sitt betänkande över hur Sverige kan bli mer jämlikt. 

Dagens arena 7.8-20

Inne i artikeln finns länkar bl a till själva utredningen

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202046/

“Osakliga och politiskt motiverade angrepp på coronastrategin”

Sveriges coronastrategi ifrågasätts alltmer i den politiska debatten. Det är hög tid att balansera diskussionen, menar Thomas Lindh som granskat kritiken från motståndarna till strategin. Dagens Arena 29 juli-20

Titta på Skottlands vårdsystem

På DN-debatt den 20.7 fanns ett inlägg ”Utbytet mellan vård och forskning måste stärkas

https://www.dn.se/debatt/utbytet-mellan-vard-och-forskning-maste-starkas/

Här är en kommentar till inlägget skrivet av Lars Taxén, aktiv i  Gemensam Välfärd

”Sverige bör titta mot Skottlands vårdsystem”

Flera av de åtgärder som efterlyses av representanter för hälso- och sjukvården finns redan etablerade i andra länder.
DN-debatt 22.7

https://www.dn.se/debatt/sverige-bor-titta-mot-skottlands-vardsystem/

”Sänk ersättningen till vinstdrivna skolor”

Fristående skolor överkompenseras med cirka 20 procent jämfört med kommunala skolor, visar vi i en ny rapport. Dessa orimligheter måste rättas till, skriver Boel Vallgårda och Johan Enfeldt från Nätverket för en likvärdig skola.

https://www.svd.se/sank-ersattningen-till-vinstdrivna-skolor/i/senaste/om/debatt

”Bråttom att åtgärda de ödesdigra misstagen”

Öppna NKS akutmottagning för ”rutinpatienter”, tillsätt en sjukhusstyrelse med en majoritet av sjukvårdserfarna personer och begränsa vårdvalen. Det är några av förslagen från ett stort antal läkare, forskare med flera.

https://www.svd.se/brattom-att-atgarda-de-odesdigra-misstagen

”Regioner begår brott när patienter går före”

Politikerna bryter mot lagen när de inte ställer krav att vård ska ske på lika villkor. Därmed kan privata vårdgivare prioritera försäkringskunder. Nu gör jag en JO-anmälan, skriver forskaren John Lapidus.

https://www.svd.se/regioner-begar-brott-nar-patienter-gar-fore

“Försäkringstagare har förtur även i kristider”

Patienter med privata försäkringar har fortsatt företräde till vård, samtidigt som flera regioner ställer in planerade operationer till följd av coronakrisen, skriver forskaren John Lapidus.

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/24/forsakringstagare-har-fortur-aven-i-kristider/?fbclid=IwAR0W65MSgSiGB27uve9KTqKXu0FWCV7q_ZTj9l_7fpvlUYGY9Os_MTUJjWs

“Corona leder till epokskifte”

Coronakrisen får de politiska, ekonomiska och sociala systemen att skaka i sina grundvalar. Det går helt enkelt inte att fortsätta på samma sätt som förut, skriver Marc Saxer.

Coronasmittan på äldreboenden i stockholm

Och situationen är kaotisk på äldreboendena, menar Elisabeth Antfolk, ordförande för fackförbundet Kommunal vid sektionen för privat vård och omsorg i Stockholm.

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/var-tredje-aldreboende-i-stockholm-har-smittan/

Myndighet: »Vård ges inte efter behov«

Regeringen ville veta vilka risker som finns när privata sjukvårdspatienter får gräddfil till vården. Nu är rapporten klar. Den visare att en privat sjukvårdsförsäkring ger vård betydligt snabbare – trots mindre vårdbehov hos målgruppen