Category Archives: Arrangemang och möten

PRO-möten på ABF

Här är information om två möten som kan vara av intresse. Det är PRO Kulturs Vård- och omsorgsgrupp i Stockholm som arrangerar. Mötena är offentliga och äger rum på ABF-huset på Sveavägen 41.

Utredningen om en Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen presenteras av Sven Erik Wånell, tidigare chef för Äldrecentrum och nu knuten till utredningen. Denna ska ”genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen.” Utredningen ska vara klar 31 mars 2017.
Onsdag den 25 januari kl 14.00

Utredningen om vinster i välfärden presenteras av Ali Esbati, riksdagsman från vänsterpartiet som var med och skrev direktiven för utredningen. Den är ute på remiss till den 24 februari.
Onsdag 15 februari kl 14.00

Gemensam Välfärd på Socialistiskt Forum

Här är programmet för Socialistiskt Forum den 26 november

http://www.abfstockholm.se/socforum/

Gemensam Välfärd har tre seminarier
– Om bostadspolitik ”Bygg gärna men inte här”. Kl 11.15-12.00. Arrangeras tillsammans med Vänsterpartiet
– ”Medikalisering och marknadsstyrning”. Kl 16.00-16.45.
– ”Slutstriden om vinster i välfärden.” Kl 16.15-18.00. Arrangeras tillsammans med Katalys. – Programblad för det mötet bifogas.

Tyvärr hade programläggarna lyckats placera två av våra seminarier samtidigt.

Här är också ett event om mötet som Katalys gjort. https://www.facebook.com/events/1806519299561027/

Halvtid i stadshuset. Vad händer med välfärden. Möte 6 december

Gemensam Välfärd kommer den 6 december att arrangera ett möte med denna rubrik. Det blir en utfrågning av majoritetspartierna i Stockholm av vad som åstadkommits och kommer att göras med välfärden i staden.

Socialistiskt Forum 26 november

Gemensam Välfärd kommer att arrangera tre seminarier på Socialistiskt Forum

– Om vinster i välfärden med bl a Ilmar Reepalu, Daniel Suhonen och Jonas Sjöstedt. Arrangeras tillsammans med Katalys
– Om bostadspolitik. Arrangeras tillsammans med Vänsterpartiet
– Om missbruk och medikalisering.

Information om hela programmet för Socialistiskt Forum kommer att finnas på http://abfstockholm.se/

Skandinavisk Välfärdskonferens 2016

Skandinavisk välfärdskonferens 2016
En Skandinavisk välfärdskonferens 2016 kommer att genomföras den 14-15 november i Oslo. Den kommer att samla deltagare från Danmark, Norge och Sverige för att fastställa status för den ”nordiska modellen”.
Vi ska se på de olika utvecklingslinjerna i de tre länderna, utbyta erfarenheter och analyser. Vad är likt och olikt? Hur är utvecklingen utanför Skandinavien? Vilka är motkrafterna? Vad är våra alternativ och lösningar, strategier och målsättningar? Vad kan vi samarbeta kring?
Konferensen koncenterar sig på de viktigaste sociala och politiska motsättningarna:
– De kommersiella intressenas intåg i välfärden
– Marknadsstyrningen inom välfärden
– Skärpt kamp i arbetslivet
– Infrastruktur, energi och klimat
– Handelsavtal och fria kapitalrörelser
Dessa teman kommer att analyseras på fyra nivåer:
1. Hur skapades välfärdsstaten? Varför offentlig? De långa linjerna.
2. Detta är under angrepp – makt och styrkeförhållanden
3. Analys, exempel och aktörer
4. Alternativ, allianser, kamp och segrar
Konferensen genomförs i samverkan mellan fackliga organisationer, välfärdsallianser, tankesmedjor och andra i de skandinaviska länderna.
Program för konferensen finns på For Velferdsstatens hemsida www.velferdsstaten.no , också i en svensk version.
Där finns även en närmare presentation av konferensens olika ämnen liksom en presentation av inledare och av organisationer som stödjer konferensen. Gemensam Välfärd i Sverige är en av dessa.
Där finns också annan information om konferensen och praktiska upplysningar samt hur man anmäler sig. Deltagaravgiften är NOK 1 500, som inkluderar konferensavgift och lunch båda dagarna.
Kontaktperson i Gemensam Välfärd Sverige för konferensen är Peter Lorentzon, petlor@telia.com

Delta på Skandinavisk välfärdskonferens 2016!
Sprid information om konferensen!

Hur rika länder blev rika och fattiga länder förblir fattiga

Den 14 september arrangeras ett intressant möte på ABF om ekonomisk utveckling:

Hur rika länder blev rika och fattiga länder förblir fattiga
”Ekonomen Erik S. Reinert presenterar sin kritik av förhärskande nyliberala dogmer om frihandel, fria marknaders välsignelser och vägen till utveckling. Vilken roll spelar ekonomisk struktur – industri och kunskapsintensiva tjänster – för ett lands välstånd? Vilken roll spelar avindustrialiseringen i den ekonomiska periferin för de ökande folkvandringarna och den ökande terrorismen? Reinert tar särskilt upp utarmningen av Europas periferier med fokus på Ukrainas problem. Han samtalar med nationalekonomen Stefan de Vylder och med publiken kring dessa frågor.

Erik S. Reinert, utvecklingsekonom och en av initiativtagarna till World Economics Association, författare till boken Global Ekonomi.

Stefan de Vylder, nationalekonom, känd som kritiker av ekonomins finansialisering och EU:s åtstramningspolitik och med långvarigt intresse för utvecklingsfrågor.”

http://abfstockholm.se/event/2016/09/hur-rika-lander-blev-rika-och-fattiga-lander-forblir-fattiga/.

Se också ett inlägg om mötet på bloggen Gemensam
https://gemensam.wordpress.com/2016/08/23/dags-for-ekonomidiskussion-pa-abf/

Dödlig psykiatri

Förlaget Karneval arrangerar ett möte med Peter Goetzsche Varning för psykofarmaka utifrån hans nya bok Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse

Måndag 5 september kl 18.00 på ABF-huset

Skandinavisk välfärdskonferens

Skandinavisk välfärdskonferens 14-15 november i Oslo

For Velferdsstaten i Norge arrangerar den 14-15 november en välfärdskonferens i Oslo. Den stöds av organisationer i Danmark och Sverige, bl a Gemensam Välfärd. Så här presenteras konferensen:

Välfärdsstat, arbetsvillkor och folkstyre är under press. Välfärdsprofitörer med nordiska rötter får allt större ekonomisk och politisk makt. Samhällets välfärd slussas ut till privat profit framför att gå till verksamheterna. Marknadiseringen av offentlig sektor genom sk New Public Management har gjort förvaltningarna allt mindre förmögna att styra samhällsutvecklingen i enlighet med målen. Arbetsmiljö, kollektivavtal och medbestämmande ersätts av toppstyrd ledning, lönsamhetsmål, rädsla och social dumpning.

Till Skandinavisk Välfärdskonferens kommer gäster, inledare och paneldeltagare främst från Danmark, Sverige och Norge – men också några inledare från den globala arenan. Vi skall dela erfarenheter och kunskap, ställa frågor och finna svar. Först och främst skall vi synliggöra de goda alternativen för framtidens politik. Programmet finns länkat på http://www.velferdsstaten.no/Velferdskonferanser/?page=0
Konferensen är öppen för alla. Konferensavgiften är 1 500 Nokronor vilket inkluderar själva konferensen och lunch två dagar. Anmälningsblankett är länkat i programmet.

GLOBAL EKONOMI. VARFÖR BLEV RIKA LÄNDER RIKA OCH VARFÖR FÖRBLIR FATTIGA LÄNDER FATTIGA?

Boken ”Global ekonomi. Hur rika länder blev rika och varför fattiga länder förblir fattiga” av Erik S. Reinert handlar om ekonomisk utveckling i dagens globala värld. Den visar hur rika länder utvecklades genom en kombination av statlig intervention, protektionism och strategiska investeringar – snarare än genom frihandel.

Erik S. Reinert är norsk ekonom, i dag professor vid universitetet i Tallinn University of Technology. Han är specialiserad på utvecklingsekonomi och ekonomisk historia.

Boken har översatts till 19 språk. I Financial Times skrev Martin Wolf: ”Till skillnad från många kritiska böcker om vår tids globalisering är det här en seriös bok skriven av en seriös person. Den förtjänar att läsas.”

Läs Jan Wiklunds referat från seminariet där boken presenterades:
https://gemensam.wordpress.com/2016/04/13/har-vi-natt-brytpunkten/

Här kan du köpa boken direkt från förlaget:
säljblad global

Hur kan en effektiv och jämlik vård utformas?

Den uppmärksammade utredningen En effektiv vård presenteras av utredaren Göran Stiernstedt och diskuteras sedan av företrädare för vården.
Utredningen anser att den svenska sjukvården är för ”sjukhustung”, primär-vården måste stärkas. Den ska vara patientens första kontakt med vården dygnet runt och ”remiss” ska krävas för akutbesök på sjukhus. Man föreslår att detaljstyrningen ska minska kraftigt och ersättningssystemen förenklas men också att den nationella styrningen bör stärkas. Man anser att vårdvalen har lett till fragmentisering och bristande kontinuitet. Primärvård som avser äldre med omfattande behov bör därför utföras gemensamt med kommunens vård och omsorg i en ny organisationsform där inte vårdval ska gälla.
Deltagare
Göran Stiernstedt, utredare Effektiv vård SOU 216:2
Karl Sallin, ordf i Läkarsällskapets projektgrupp En värdefull vård
Lisbeth Löpare-Johansson, Vårdstrategisk chef, Vårdförbundet
Karin Båtelsson, v ordf i Läkarförbundet
Nasim Farrokhnia, verksamhetschef på akutmottagningen, Södersjukhuset

Moderator
Gunnar Ågren, Gemensam Välfärd
Tisdag 10 maj kl 18.00 i ABF-huset, Sveavägen 41